|

TIGA SEBAB KEBENARAN DITOLAK

Kata Syeikh Ibnu Uthaimin:

“Tiga sebab kebenaran ditolak; kedangkalan, kelalaian dan niat buruk.”

Kedangkalan yakni kecetekan pemahaman; kejahilan.

Kelalaian yakni cuai; tidak bersungguh-sungguh mencari kebenaran.

Niat buruk maksudnya tidak jujur mencari kebenaran, taasub dan mengikut hawa nafsu.

[Syarah al-Kafiah al-Syafiah, 2/108]

Daripada Allah jua kita memohon petunjuk.

Dr. Idris bin Sulaiman
Kajang
09 Rejab 445H
21 Januari 2024
https://idrissulaiman.com

Similar Posts