|

FAHAMAN PARA SAHABAT

Kata murid Imam al-Syafii, Imam Ahmad bin Hanbal:

“Asas pegangan Sunah kami ialah berpegang kepada fahaman para Sahabat Rasulullah ﷺ dan mencontohi mereka di samping meninggalkan hal-hal bidaah. Sedangkan semua bidaah sesat.”

  • Imam Lalakaai, Syarah Usul Ahl al-Sunah

Dr. Idris bin Sulaiman
Kajang
11 Rabiulakhir 1444H
26 Oktober 2023

Similar Posts