TIDAK BOLEH MENUKIL / MENDAKWA SEBARANGAN

TIDAK BOLEH MENUKIL / MENDAKWA SEBARANGAN

# Kaedah-Kaedah Ilmiah
# Kaedah 1

Jika anda menukil sesuatu maka anda perlu pastikan nukilan itu tepat dan betul.

Jika anda mendakwa sesuatu maka anda perlu mengemukakan dalil dan buktinya.

# Kaedah-Kaedah Pendalilan Di sisi Ahli Sunah Wal Jemaah

# al-Mausu’ah al-Aqadiyyah ad-Durar as-Saniyyah

Idris bin Sulaiman
Kajang
13 Rejab 1442H /
25 Februari 2021

Similar Posts