CARA MEMAHAMI NAS

CARA MEMAHAMI NAS

#Kaedah-Kaedah Ilmiah

#Kaedah 2

Hujah yang menepati nas dari sudut lafaz dan makna lebih utama berbanding hujah yang menepati nas dari sudut makna sahaja, tanpa lafaz.

# Kaedah-Kaedah Pendalilan di sisi Ahli Sunah Wal Jemaah

# al-Mausu’ah al-Aqadiyyah ad-Durar as-Saniyyah

# Kaedah 1:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10221735747254764&id=1588241794

Idris bin Sulaiman
Kajang
13 Rejab 1442H /
25 Februari 2021

Similar Posts