RASULULLAH berakidah ASYAIRAH MATURIDIYYAH dan bertasawuf IMAM GHAZALI???

RASULULLAH berakidah ASYAIRAH MATURIDIYYAH dan bertasawuf IMAM GHAZALI???

Rasulullah ﷺ wafat 11H.

Abu Al-Hasan Al-Asyari wafat 324H.

Abu Mansur Al-Maturidi wafat 333H.

Imam Ghazali wafat 505H.

Bagaimanakah mungkin ini berlaku???!!

Kepada Allah jua kita memohon petunjuk.

Idris bin Sulaiman
Kajang
Tengah hari yang mendung
16 Zulhijjah 1440 / 17 Ogos 2019

Similar Posts