PENJELASAN

PENJELASAN

Terdapat sebahagian ikhwah yang keliru dan salah faham dengan hantaran artikel semalam bertajuk ‘Tersilap Berbuka Puasa Sebelum Masuk Waktu’.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10222114849372080&id=1588241794

Perlu dijelaskan bahawa topiknya berkenaan orang yang ‘Tersilap berbuka puasa sebelum masuk waktu lalu dia makan atau minum secara tidak sengaja kerana meyakini sudah masuk waktu tetapi ternyata belum’.

Perhatikan tajuk dan subtajuk artikelnya dengan baik.

Terdapat beberapa kata kunci dalam tajuk serta subtajuk di atas iaitu:

– Tersilap;
– Tidak sengaja;
– Meyakini sudah masuk waktu tetapi ternyata belum.

‘Tersilap’ merupakan satu keuzuran syarii, sama seperti ‘lupa’. Kedua-duanya berlaku secara ‘tidak sengaja’.

Nas-nas yang dikemukakan dalam artikel di atas adalah berkaitan dengan keuzuran bagi orang yang bertindak secara ‘tidak sengaja’ yang merangkumi kedua-dua orang yang ‘lupa’ dan orang yang ‘tersilap’; termasuklah penjelasan daripada Imam asy-Syafii dan Imam an-Nawawi berkenaan orang yang makan atau minum ketika berpuasa kerana ‘lupa’.

Seperti ‘yakin’, ‘sangkaan kuat’ juga mempunyai kedudukan yang sama di sisi syarak dari sudut ia diterima sebagai asas amal dan hukum. Berbeza dengan ‘sangkaan’ semata-mata yang tidak boleh digunakan dalam amal atau hukum.

Maka jangan keliru antara orang yang tersilap berbuka puasa kerana ‘yakin’ atau mempunyai ‘sangkaan kuat’ dengan orang yang berbuka puasa kerana ‘menyangka’ sudah masuk waktu.

Jika diperhatikan orang yang ‘yakin’ atau mempunyai ‘sangkaan kuat’ bahawa sudah masuk waktu lalu dia berbuka puasa berdasarkan ‘keyakinan’ atau ‘sangkaan kuatnya’ itu maka jelas orangnya ‘tersilap’ dan ‘tidak sengaja’ manakala asas amalannya berdasarkan ‘keyakinan’ atau ‘sangkaan kuat’ merupakan satu keuzuran syarii.

Puasa orangnya dihukum sah dan tidak terbatal kerana tindakannya berdasarkan ‘keyakinan’ atau ‘sangkaan kuat’, dan bukan berdasarkan ‘sangkaan’ semata-mata.

Adapun orang yang berbuka puasa kerana ‘menyangka’ sudah masuk waktu maka pendapat jumhur mewajibkan qada atasnya, berbeza dengan pandangan mazhab Zahiri dan Syeikhul Islam Ibnu Taimiah yang mengatakan tidak perlu qada.

Berkenaan isu yang berlegar mengenai ‘Masjid tersilap laung azan maghrib awal’, isu ini dibahaskan secara berasingan di sini:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10222114985335479&id=1588241794

Daripada Allah jua kita memohon petunjuk dan hidayah.

Idris bin Sulaiman
Kajang
11 Ramadan 1442H /
23 April 2021
http://www.facebook.com/idrissulaiman

Similar Posts