NAIK LIF / ESKALATOR

NAIK LIF / ESKALATOR

Ulama besar Madinah, Syeikh Abdul Mohsin al-Abbad al-Badr hafizahullah berkata:

“Sekiranya seseorang itu naik lif atau eskalator lalu dia membaca (doa menaiki kenderaan):

سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين.

(Maha Suci Tuhan yang telah memudahkan kenderaan ini untuk kami, sedang kami sebelum itu tidak terdaya menguasainya. Dan sesungguhnya kepada Tuhan kamilah, kami akan kembali)

maka tidak mengapa.”

Semoga Allah terus menjaga dan merahmati beliau.

Idris bin Sulaiman
Kajang
12 Ramadan 1442H/
24 April 2021
#http://www.facebook.com/idrissulaiman

Similar Posts