MENGHABISKAN MASA DENGAN BERITA TERKINI

MENGHABISKAN MASA DENGAN BERITA TERKINI

Saya fikir jika seseorang itu tidak banyak menghabiskan masanya melihat akhbar dan mengikuti setiap satu perkembangan yang dihidangkan kepadanya sama ada melalui media rasmi ataupun media sosial, sebaliknya dia memanfaatkan sisa waktunya untuk apa yang dapat menjana kebaikan buatnya di akhirat dengan membaca Al-Quran, menuntut ilmu atau membaca bahan-bahan ilmiah maka itu jauh lebih bagus.

Demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh, dan mereka pula berpesan-pesan dengan kebenaran serta berpesan-pesan dengan sabar.

[Al-Quran,al-Asr; 103: 1-3]

Catatan:

Sebahagian ulama dahulu melarang jual beli televisyen kerana mudarat yang datang daripadanya, dan kini ia dianggap obsolete (usang) kerana rata-rata menggunakan telefon bimbit. Wallahul musta’an.

Idris bin Sulaiman
Kajang
8 Syawal 1442H /
20 Mei 2021
http://www.facebook.com/idrissulaiman

Similar Posts