#3 MENCARI TITIK HARMONI SUNNI-SYIAH?

#3 MENCARI TITIK HARMONI SUNNI-SYIAH?

Ramai ilmuwan terpedaya. Antara mereka ialah:

1. Bekas Mufti Mesir Muhammad Abduh (meninggal 1905M);

2. Syeikh Rashid Reda – pengarang Majalah al-Manar. Bertaubat setelah mengetahui muslihat Syiah (meninggal 1935M);

3. Dr. Mustafa as-Sibaie – pengasas gerakan Ikhwan al-Muslimin Syria (meninggal 1964M);

4. Dr. Yusof al-Qardawi – Pengerusi Kesatuan Ulama Sedunia.

Similar Posts