ASAL USUL WANG ‘DINAR’

ASAL USUL WANG ‘DINAR’

Kata Malik bin Dinar (wafat 127H):

“Sesungguhnya dinamakan ‘dinar’ kerana ia adalah himpunan dua perkataan; dinun ( دِينٌ ) (yakni agama) dan naarun ( نَارٌ ) (yakni api).”

Tambah beliau:

“Maka sesiapa yang menunaikan haknya (hak pada wang dinar itu) maka ia adalah sebahagian agama baginya, dan barang siapa mengambilnya tanpa hak maka ia menjadi sebahagian api baginya.”

(Tafsir Ibnu Kathir, Surah Aali Imraan, ayat 75)

Similar Posts