Kebenaran

Kebenaran adalah yang datang dari Allah, dan As-Sunnah adalah sunnah Rasulullah serta jamaah adalah apa sahaja yang telah menjadi kesepakatan para sahabat pada masa khalifah Abu Bakar, Umar dan Utsman

Similar Posts