WAJIB IKUT MANHAJ SALAF

Muslim wajib ikut Salaf dalam akidah, ibadah dan manhaj.

Manhaj Salaf merujuk kepada praktik para Sahabat Nabi ﷺ dalam beragama.

Ini kerana para Sahabat adalah kaum manusia yang dipuji oleh Allah ﷻ dan RasulNya ﷺ.

Firman Allah ﷻ:

كُنتُمۡ خَيۡرَ أُمَّةٍ أُخۡرِجَتۡ لِلنَّاسِ

“Kamu adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi (faedah) umat manusia.”

[Al-Quran, Aali Imran, 3:110]

Dalam hadis pula Nabi ﷺ bersabda:

خَيْرُ ‌النَّاسِ ‌قَرْنِي

“Sebaik-baik manusia adalah kurunku.”

[Sahih. Riwayat Tirmidhi]

Kedua-dua ayat dan hadis di atas merujuk kepada para Sahabat secara khusus.

Dalam hadis lain Nabi ﷺ bersabda:

‌مَا ‌أَنَا ‌عَلَيْهِ ‌وَأَصْحَابِي.

“Mereka yang berada di atas jalanku dan jalan para Sahabatku (selamat daripada api neraka).”

[Sahih. Riwayat Tirmidhi]

Mereka yang mendukung manhaj yang mulia ini digelar Salafi.

Walau bagaimanapun, Muslim harus berwaspada kerana terdapat usaha untuk memburuk-burukkan istilah Salafi ini dengan membahagi-bahagikannya kepada bermacam-macam jenis seperti Salafi Jihadi, Salafi Madkhali, Salafi al-Albani, Salafi Saudi, Jordan dan sebagainya.

Ini semua batil.

Sebagaimana Islam hanya satu maka Salafi juga hanya satu.

Kedua-duanya membawa maksud yang sama; Islam itu Salaf, Salaf itu Islam.

Sekalipun demikian, memang diakui bahawa apa jua gelaran tidak akan meninggikan darjat seseorang ataupun memberi apa-apa kelebihan kepadanya melainkan sesudah ia dituruti dengan pembuktian.

Tanpa bukti maka ia hanyalah gelaran yang bersifat dakwaan semata-mata.

Sedangkan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebelum kedatangan Nabi ﷺ telah mendakwa diri mereka sebagai anak-anak Allah dan para pencinta Allah lalu Allah ﷻ menyanggah dakwaan mereka itu dengan menjelaskan hakikat bahawa mereka adalah manusia yang telah diazab oleh Allah ﷻ.

[Al-Quran, al-Maa’idah, 5: 18]

Justeru apa jua gelaran yang digunakan sama ada Hizbullah, Ansarullah, ahli Al-Quran, ahli Sunah, Salafi, Athari dan sebagainya tidak akan berguna bagi seseorang itu jika akidah, ibadah dan manhajnya tidak berdiri atas Al-Quran dan al-Sunah sesuai dengan fahaman para Sahabat Nabi ﷺ.

Demikian mereka yang menisbahkan dirinya kepada Ahli Sunah Waljamaah jika dia mendukung bidaah maka istilah Ahli Sunah itu tidak akan bermanfaat baginya sedikit pun memandangkan bahawa kedua-dua maksud Sunah dan bidaah adalah berlawanan.

Dr. Idris bin Sulaiman
Kajang
12 Syawal 1444H
03 Mei 2023

Similar Posts