KEPERCAYAAN MUSLIM

Akidah kepercayaan Muslim bukanlah apa yang mengikut kehendaknya atau kehendak gurunya sebaliknya mengikut apa yang ditetapkan oleh Allah ﷻ, Rasulullah ﷺ dan ijmak kesepakatan Salaf generasi pendahulu umat Islam.

Berdasarkan apa yang terdapat dalam Kitab Allah Al-Quran, hadis-hadis dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan yang lain, sebagaimana sabit dalam hadis-hadis sahih dan athar-athar Salaf al-Soleh.

Dr. Idris bin Sulaiman
Kajang
20 Rabiulawal 1445H
06 Oktober 2023

Similar Posts