TANGGUNGJAWAB AHLI ILMU

Antara tanggungjawab ahli ilmu ialah menjelaskan kebenaran kepada manusia dan menzahirkannya, membezakan antara yang benar dan palsu, yang baik dengan yang buruk, menyatakan perkara yang halal dan yang haram di samping menerangkan akidah yang benar berbanding akidah yang rosak agar mereka yang mencari kebenaran mendapat petunjuk dan mereka yang tersesat kembali ke pangkal jalan manakala mereka yang degil ditegakkan hujah ke atas mereka.

Idris bin Sulaiman
Kajang
29 Jamadilakhir 1443H /
01 Februari 2022

Similar Posts