|

AJARAN HADI MINALLAH

 

– Ajaran sesat
– Aktif di Kajang

Ajaran sesat Hadi Minallah membawa beberapa pemikiran sesat antaranya:

1. Akidah Nur Muhammad;

2. Pluralisme;

“Tuhan tidak tengok you Hindu ke, Buddis ke, Kristian ke, Islam ke…Tuhan tengok you baik (atau tidak).”

“Aku lebih suka orang yang tidak Islam tetapi berbuat baik.”

3. Menolak hadis;

4. Fahaman Wehdatul Wujud & Makrifat;

“Makrifat bukan menyembah Allah kerana menyembah itu syirik…tidak menyembah (pula ialah) kafir!”

“Apabila engkau sembah Allah maka syirik…apabila engkau tidak menyembah Allah maka hukumnya kafir!”

“Allah tidak berasma’ (tidak mempunyai nama-nama). Inilah kedudukan makrifat, bukan syariat.”

“Zat Tuhan itu Muhammad!”

5. Ajaran batiniah;

“Solat itu bererti mengingati Allah…bukan buat sembahyang… bukan berdiri sembahyang.”

6. Mengaku murtad.

“Saya bukan Islam, saya tidak ada agama!”

Dari Allah jua kita memohon keselamatan dan perlindungan.

Idris bin Sulaiman
Kajang
09 Muharam 1444H /
07 Ogos 2022

Similar Posts