GOLONGAN ANTI HADIS / QURANIYYUUN

GOLONGAN ANTI HADIS / QURANIYYUUN
.
Ustaz Idris bin Sulaiman
.
Meninggalkan Sunnah Nabi dan tidak berpegang dengan athar-athar Salaf As-Soleh dengan dakwaan HANYA berpegang kepada Al-Quran kerana ia sudah memadai.
.
Ini adalah di antara ciri-ciri kebanyakan PENGIKUT HAWA NAFSU yang berhujah demikian ketika mana asas-asas pegangan mereka berlawanan dengan hadis-hadis Nabi yang sahih.
.
Kata Imam Al-Barbahari (wafat 329H): “Sekiranya engkau mendengar seseorang itu dikemukakan kepadanya athar-athar (hadis-hadis Nabi dan riwayat-riwayat daripada Salaf As-Soleh) lalu dia menolaknya dengan mendakwa HANYA berpegang kepada Al-Quran, maka jangan engkau ragu bahawa dia seorang ZINDIQ (orang munafik yang menzahirkan sifat munafiknya). Bangkitlah dan tinggalkan dia.”
.
Mereka mendakwa HANYA berpegang kepada Al-Quran sedangkan hakikatnya ia adalah hujah KE ATAS mereka. Ini kerana Al-Quran MEWAJIBKAN ketaatan ke atas Rasul serta ITTIBA’ ikut Nabi sallalahu alaihi wasallam. Di samping itu, Al-Quran juga MEWAJIBKAN supaya bertanya kepada ALIM ULAMA serta mengikuti JALAN ORANG-ORANG BERIMAN.
.
.
Tambah lagi, Nabi sallalahu alahi wasallam telah pun memberi amaran tentang akan wujudnya kelompok seperti ini yang mendakwa HANYA berpegang kepada Al-Quran semata-mata.
.
Kepada Allah jua kita memohon petunjuk dan perlindungan.

Similar Posts