|

BUKTI ‘ALLAH DI ATAS’ DALAM BAHASA MELAYU

Biasa digunakan ayat “Panjatkan doa kepada Allah.”

Pernahkah anda bertanya mengapa digunakan istilah ‘panjatkan’?

Mengapa tidak digunakan istilah ‘kedepankan’ atau ‘turunkan’ doa itu?

Sedangkan ‘panjat’ menurut Kamus Dewan ialah ‘naik ke atas’.

Ini hanya contoh mudah.

Sedangkan dalil-dalil menunjukkan ‘Allah di atas’ terlalu banyak dalam Al-Quran dan al-Sunah.

CATATAN

Adakah Bahasa Melayu Wahabi?

Daripada Allah jua kita memohon petunjuk.

Dr. Idris bin Sulaiman
Kajang
23 Jamadilakhir 1445H
05 Januari 2024
https://idrissulaiman.com

Similar Posts