| |

PENDIRIAN ASYAIRAH: MELIHAT ALLAH HARI AKHIRAT

Mazhab Asyairah menafikan Allah meninggi di atas Arasy sebaliknya menegaskan bahawa Allah tidak bertempat.

Ini kerana pada mereka penetapan bahawa Allah di atas Arasy tidak logik, bahkan mustahil menurut akal.

Tambah lagi ia membawa kepada penyerupaan Allah dengan makhluk.

Berbeza pula halnya dengan kemungkinan manusia melihat Allah pada Hari Akhirat kelak.

Menurut Asyairah, akal menetapkan kebolehan melihat Allah dan ia bukan suatu yang mustahil.

Tambahan pula, perkara ini dinyatakan dalam Al-Quran, kata mereka.

RUJUKAN

al-Irsyad Ila Qawati’ al-Adillah fi Usul al-Iktikad oleh al-Juwaini, hlm. 181
Ghayat al-Maram fi Ilm al-Kalam oleh al-Aamidi, hlm. 159

Dr. Idris bin Sulaiman
Kajang
21 Zulkaedah 1445H
30 Mei 2024
https://idrissulaiman.com

Similar Posts