AGAMA ATAU MAZHAB SELAIN ISLAM DIASAS OLEH MANUSIA

AGAMA ATAU MAZHAB SELAIN ISLAM DIASAS OLEH MANUSIA

Islam kembali kepada asal kata ‘aslama’ yang bermaksud menyerah diri.

Menyerah diri kepada Allah ﷻ, tunduk patuh dengan tauhid serta ikhlas beribadah kepadaNya dengan melaksanakan suruhan dan menjauhi laranganNya.

Semua nabi dan rasul telah membawa agama Islam dengan menyeru manusia kepada mengesakan Allah ﷻ mengikut syariat yang diturunkan kepada mereka.

Ini sejajar dengan firman Allah ﷻ “Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam” [Aali Imraan, 3:19] di samping banyak ayat Al-Quran yang lain.

Antaranya ialah ucapan Nabi Nuh “Dan aku diperintahkan supaya menggolongkan diri dalam kalangan orang-orang Islam” [Yunus, 10:72], ucapan Nabi Sulaiman “Datanglah kamu kepadaku dalam keadaan Muslim” [an-Naml, 27:31] dan firmanNya “Bukanlah Nabi Ibrahim itu seorang Yahudi atau Nasrani tetapi dia seorang yang tetap di atas dasar tauhid sebagai seorang Muslim” [Aali Imran, 3:67].

Maksud di sini agama Islam adalah nisbah kepada Allah ﷻ semata-mata dan bukan nisbah kepada mana-mana individu, Nabi Muhammad ﷺ atau yang lain.

Ini berbeza dengan agama-agama selain Islam.

Yahudi atau Judaisme nisbah kepada Judah anak Nabi Yaakub alaihissalam.

Kristian nisbah kepada Chris atau Jesus @ Nabi Isa alaihissalam.

Buddha nisbah kepada Sidharta Gautama.

Sikh nisbah kepada Guru Nanak (Asal perkataan sikh bermaksud murid yakni murid Guru Nanak).

Hindu pula berasal daripada percampuran pelbagai budaya dan tradisi masyarakat India.

Demikian halnya dengan pelbagai aliran dan mazhab yang muncul dalam Islam.

Setiap aliran atau mazhab ini adalah nisbah kepada nama individu tertentu seperti mana Jahmiyah nisbah kepada Jahm bin Safwan, Muktazilah nisbah kepada Jaad bin Dirham, Asyairah nisbah kepada Abu al-Hasan al-Asyari manakala Maturidiah nisbah kepada Abu Mansur al-Maturidi.

Sama halnya dengan tariqat-tariqat sufi seperti Qadariah, Rifaiyah, Syazaliah dan yang lain. Setiap satunya nisbah kepada nama orang tertentu.

Apa yang pastinya semua individu ini bukan maksum.

Hanya Allah ﷻ sahaja yang bersifat sempurna lagi maksum.

Ini menunjukkan betapa pentingnya berpegang kepada agama Islam yang benar seperti mana yang dibawa oleh Nabi ﷺ mengikut fahaman para Sahabat tanpa sebagai tokok tambah atau penyelewengan.

Istilah Muslim dan Salafi:

https://www.facebook.com/1588241794/posts/10208533667171013/

Asya’irah Akidah Sebenar Ahli Sunah?

https://www.facebook.com/1588241794/posts/10216032501077174/

Rasulullah berakidah Asya’irah Maturidiyyah dan bertasawuf?

https://www.facebook.com/1588241794/posts/10216995392148849/

CATATAN:

Ada kelompok yang mahu menisbahkan Muslim yang menyeru kepada Al-Quran dan as-Sunah mengikut fahaman Salaf as-Soleh sebagai pengikut Wahabi.

Ironinya perkataan Wahabi adalah nisbah kepada nama Allah ﷻ iaitu al-Wahhab.

Kelompok ini mahu menisbahkannya kepada seorang ulama di negeri Hijaz bernama Muhammad bin Abdul Wahab (wafat 1206H) tetapi berbelah bagi antara hendak menggelar Muslim itu sebagai Muhammadi atau Wahabi.

Gelaran Muhammadi dilihat positif lalu mereka memilih Wahabi tanpa menyedari bahawa ia juga positif.

——————-

Sertai bersama kami dalam grup Telegram Pena Ustaz Idris Sulaiman untuk mendapatkan artikel-artikel Ustaz dan memastikan anda tidak terlepas tulisan-tulisan yang terkini melalui pautan di bawah.

https://t.me/penaustazidrissulaiman

Similar Posts