#7 MENCARI TITIK HARMONI SUNNI-SYIAH?

#7 MENCARI TITIK HARMONI SUNNI-SYIAH?

Ni’matullah al-Jaza’iri (Ulama besar Syiah – mati 1701 Masihi):

“Kita tidak bersama dengan Ahli Sunah dalam keyakinan kita terhadap Tuhan. Kita tidak sama dengan Ahli Sunah dari sudut Tuhan, Nabi ataupun imam kita. Ini kerana mereka mengatakan bahawa Tuhan mereka ialah Tuhan yang mengutus Muhammad sebagai Nabi manakala khalifah selepasnya ialah Abu Bakar. Sedangkan kita tidak mengatakan Tuhan yang sedemikian ataupun Nabi yang seperti itu. Maka Tuhan yang khalifah pengganti Nabinya Abu Bakar bukanlah Tuhan kita dan Nabi itu bukanlah nabi kita.”

al-Anwaar an-Nu’maniyyah, 2/274.

Similar Posts