Speech bubbles on blue background, space for text
|

SYEIKH NASIRUDDIN AL-ALBANI

– Kebenaran ialah apa yang diakui lawan

Syeikh Muhammad Nasiruddin al-Albani rahimahullah (1914 – 1999) merupakan antara tokoh yang tidak asing, berasal dari Albania dan berhijrah ke Syria sebelum menetap di Jordan.

Beliau mendapat pujian dan pengiktirafan daripada banyak pihak; kawan dan lawan.

Antaranya ialah kenyataan yang dikeluarkan oleh Jawatankuasa Tetap Kajian Ilmiah dan Fatwa Arab Saudi yang dipengerusikan waktu itu oleh mantan mufti besar Arab Saudi, Syeikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah (1912 – 1999).

Jawatankuasa ini dalam kenyataannya menjelaskan bahawa Syeikh al-Albani ialah seorang ilmuwan yang diiktiraf kesarjanaannya serta kelebihannya, dan bahawasanya beliau seorang yang sangat mengagungkan al-Sunah, gigih berkhidmat untuknya serta mempertahankan mazhab Ahli Sunah Waljamaah. Buku-buku beliau turut diakui sangat bermanfaat.

Syeikh al-Albani mendapat Penghargaan Raja Faisal atas sumbangan beliau dalam bidang hadis daripada kerajaan Arab Saudi pada tahun 1999.

Buku ‘al-Imam al-Albani: Syaikhul Islam Wa Imam Ahli al-Sunah’ karangan Syeikh Salim al-Hilali telah mengumpulkan puluhan sokongan dan penghargaan para ilmuwan kepada Syeikh al-Albani termasuklah pujian Syeikh Muhammad Raghib al-Tabbakh (1877 – 1951), Syeikh Abdul Rahman al-Saadi (1889 – 1956), Syeikh Muhammad Hamid al-Faqiy (1892 – 1959) dan Syeikh Abdul Rahman bin Yahya al-Malami (1895 – 1966).

Antara isi pujian-pujian ini ialah kenyataan Syeikh Ibnu Baz “Aku tidak tahu di bawah kubah falak ini seorang yang lebih alim tentang hadis Rasulullah ﷺ selain Syeikh Nasir (al-Albani).”

Syeikh Ali al-Tantawi (1909-1999) mengakui kesarjanaan Syeikh al-Albani dalam ilmu hadis dan berterus terang mengakui bahawa beliau menjadikan Syeikh al-Albani sebagai rujukan dalam permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan hadis.

Syeikh Ibnu Uthaimin (1929 – 2001) turut memuji Syeikh al-Albani dan memperakui beliau sebagai seorang pakar hadis dan juga fiqah.

Demikian dengan Dr. Abdul Karim Zaidan (1921 – 2014) yang memberikan gelaran ‘Muhaddith al-Asr’ (Tokoh Ulama Hadis Zaman Kini) kepada Syeikh al-Albani.

Dr. Yusof al-Qaradawi turut menyanjung Syeikh al-Albani sebagai ulama hadis dan memberikan gelaran al-Allamah (Tokoh Ulama) kepada beliau.

CATATAN

Saya antara jutaan manusia yang telah mengambil manfaat daripada ilmu yang diwariskan oleh beliau dalam bentuk buku sebanyak lebih 200 buah judul dan rakaman audio suara sebanyak lebih 1000 rakaman (kaset).

Sangat banyak ilmu yang beliau tinggalkan buat manfaat umat.

Alhamdulillah, hasilnya saya dapat menamatkan tesis sarjana bertajuk ‘Dakwah Syeikh Nasiruddin al-Albani’ dan tesis Doktor Falsafah berkenaan ‘Konsep Tasfiah Fiqah’ beliau.

Semoga Allah merahmati beliau.

Idris bin Sulaiman
Kajang
21 Zulhijah 1443H /
21 Julai 2022

Similar Posts