Pentingnya Menghayati Prinsip Wala’ & Bara’

Pentingnya Menghayati Prinsip Wala’ & Bara

’Wala’ – Mencintai golongan yang beriman (Muslim & Sunni) serta menyokong mereka.

Bara’ – Berlepas diri daripada golongan ahli batil dan sekutu-sekutu mereka serta menjauhi mereka.

Similar Posts