|

KULIAH SYEIKH ABDUL RAZZAQ AL-BADR

Semalam sebelum pulang ke tanah air, saya sempat hadir ke kuliah Syeikh Abdul Razzaq al-Badr di Masjid Nabawi, Madinah.

Beliau mensyarahkan kitab Riyadhus Salihin karangan Imam al-Nawawi rahimahullah.

Ramai para penuntut ilmu dari pelbagai latar belakang dan negara yang hadir.

Rata-rata mereka tekun mendengar dan mencatat apa yang beliau sampaikan.

Di sini saya berbesar hati mengajak para penuntut ilmu secara amnya dan para pelajar Universiti Islam Madinah secara khasnya supaya memanfaatkan peluang ketika berada di Madinah untuk hadir ke halakah-halakah ilmu di Masjid Nabawi terutamanya yang dijalankan oleh para masyaikh kibar semisal Syeikh Abdul Razzaq di samping Syeikh Sulaiman al-Ruhaili dan juga Syeikh Saleh al-Suhaimi hafizahumullah.

Di samping membaca kitab-kitab, halakah-halakah talaqqi ilmu para ulama juga penting dan tidak boleh diabaikan oleh para tullab al-ilm.

Melalui halakah-halakah ini para penuntut ilmu dapat bertanya langsung kemusykilan-kemusykilan mereka, memantapkan kefahaman, memperbetulkan kekeliruan di samping mempelajari adab serta akhlak yang tidak mungkin dapat diperoleh melalui bacaan kitab.

Mengenali para ulama dan menjalinkan hubungan dengan mereka perlu menjadi keutamaan.

Kerana mereka merupakan para pewaris Nabi ﷺ sebagai mana dalam hadis.

Justeru mana-mana pendakwah yang tidak memperkenalkan para ulama rabbani kepada masyarakat terutamanya para ulama semasa yang masih hidup maka besar kemungkinannya tumpuan pendakwah itu lebih kepada mengajak masyarakat kepada dirinya sendiri.

Akhirnya dakwah yang disampaikannya bukanlah dakwah ke jalan Allah ﷻ tetapi dakwah kepada dirinya.

Ini tidak baik.

Pendekatan sempit sebegini hanya membawa kepada kesesatan, asabiah dan taasub si murid kepada guru.

Daripada Allah jua kita memohon petunjuk.

Dr. Idris bin Sulaiman
Kajang
27 Jamadilakhir 1444H
20 Januari 2023

Similar Posts