Charcoal burns in the fire

KHATIB DOA KEBINASAAN PELAKU BIDAAH

– Khutbah Jumaat

Ramai sidang Jumaat mungkin tidak sedar ketika mengaminkan doa khatib apabila dia membaca:

“Waahlikil kafarata wal mubtadi’ata wal musyrikin…”

(Dan binasakanlah orang-orang kafir, pelaku-pelaku bidaah dan orang-orang musyrikin…)

Kebiasaannya apa yang diajarkan ialah bahawa dalam agama ada bidaah hasanah.

Maka mengapa pula khatib bertauliah mendoakan kebinasaan buat semua pelaku bidaah secara umum?

Benar sebetulnya dalam Islam tidak ada bidaah hasanah.

Sebaliknya semuanya dholalah sebagaimana sabda Nabi ﷺ.

Walaubagaimanapun, mendoakan hidayah buat mereka yang salah dan keliru lebih utama.

Idris bin Sulaiman
Kajang
22 Syawal 1443
23 Mei 2022

Similar Posts