KEBENARAN TIDAK DIUKUR DENGAN ORANG

KEBENARAN TIDAK DIUKUR DENGAN ORANG

#Kaedah-Kaedah Ilmiah (5)

الحَقُّ لا يُعْرَفُ بِالرِّجَالِ وَإنَّمَا الرِّجَالُ يُعْرَفُونَ بِالحَقِّ.

Kebenaran tidak diukur dengan mana-mana individu. Sebaliknya seseorang itu diukur dengan kebenaran.

“The truth is not known by men, rather men are known by the truth”.

Kebenaran ialah apa yang menepati dalil tanpa mengira berapa ramai yang menerimanya atau menolaknya.

Hanya kerana sesuatu itu diterima atau ditolak oleh orang-orang tertentu, sedikit atau ramai, ia bukan dalil tanda kebenaran atau kebatilannya.

Maka setiap pendapat perlu kepada dalil yang menyokongnya dan kenyataan seseorang itu bukanlah dalil melainkan sabda Nabi ﷺ.

Tiada sesiapa daripada kalangan ulama muktabar yang menyelisihi Sunah Nabi ﷺ dengan sengaja. Mereka semua menegaskan kewajipan ittiba’ mengikuti Sunah Nabi ﷺ.

Justeru sekiranya terdapat pendapat tokoh yang bertentangan dengan as-Sunah maka as-Sunah perlu sentiasa didahulukan manakala pendapat tokoh itu diketepikan secara hormat dan diberi keuzuran.

Tiada sesiapa yang maksum kecuali Nabi ﷺ.

#Kaedah 1
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10221735747254764&id=1588241794

#Kaedah 2
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10221736159945081&id=1588241794

#Kaedah 3
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10221749875487961&id=1588241794

#Kaedah 4
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10221754700368580&id=1588241794

# al-Mausu’ah al-Aqadiyyah ad-Durar as-Saniyyah

Idris bin Sulaiman
Kajang
18 Rejab 1442H /
03 Mac 2021

Similar Posts