HUKUM PERKATAAN DAN PANDANGAN MANUSIA

HUKUM PERKATAAN DAN PANDANGAN MANUSIA

#Kaedah-Kaedah Ilmiah (6)

Segala perkataan dan pandangan manusia dalam apa yang berkait dengan Syariat perlu dikembalikan kepada al-Quran dan as-Sunah.

Sekiranya perkataan dan pandangan seseorang itu menepati al-Quran dan as-Sunah maka ia kebenaran dan diterima.

Sekiranya perkataan dan pandangan seseorang itu menyalahi al-Quran dan as-Sunah maka ia kebatilan dan ditolak.

Adapun sekiranya perkataan dan pandangan seseorang itu kabur antara sama ada ia menepati al-Quran dan as-Sunah atau menyalahinya, maka sama ada diketahui maksudnya lalu diterima atau ditolak perkataan dan pandangan itu, atau tidak diketahui maksudnya maka dilihat latar belakang orangnya; jika latar belakang orangnya baik maka perkataan dan pandangannya itu ditafsirkan dengan makna yang baik (Dan negeri yang baik tanahnya, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan izin Allah; al-Quran 7:85), dan sekiranya latar belakang orangnya buruk maka perkataan dan pandangannya itu ditafsirkan dengan makna yang buruk (Dan negeri yang tidak baik tanahnya, tidak tumbuh tanamannya melainkan dengan keadaan bantut; al-Quran 7:85).

Adapun sekiranya maksud perkataan dan pandangan seseorang itu diketahui tetapi tidak dapat dipastikan sama ada ia menepati Syariat atau menyalahinya, maka dalam keadaan sedemikian hendaklah perkara itu ditangguhkan dan tiada sesiapa boleh berbicara tentangnya kecuali berlandaskan ilmu. Dan ilmu itu ialah apa yang sesuai dengan dalil al-Quran dan as-Sunah.

#Kaedah 1
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10221735747254764&id=1588241794

#Kaedah 2
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10221736159945081&id=1588241794

#Kaedah 3
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10221749875487961&id=1588241794

#Kaedah 4
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10221754700368580&id=1588241794

#Kaedah 5
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10221775898258514&id=1588241794

# al-Mausu’ah al-Aqadiyyah ad-Durar as-Saniyyah

Idris bin Sulaiman
Kajang
Cuaca bertukar redup setelah panas amat
19 Rejab 1442H /
04 Mac 2021

Similar Posts