KEBATILAN TIDAK DIBANTAH DENGAN KEBATILAN

KEBATILAN TIDAK DIBANTAH DENGAN KEBATILAN

# Kebatilan perlu dibantah dengan kebenaran

#Kaedah-Kaedah Ilmiah
#Kaedah 9

Ulama Salaf dahulu mencela ucapan dan hujahan akal yang batil sekalipun dengan niat mempertahankan Al-Quran dan as-Sunah.

Mereka mengkritik sesiapa yang membantah kesalahan dengan kesalahan serta bidaah dengan bidaah.

Maka kebatilan hendaklah disanggah dengan kebenaran yang menyeluruh manakala bidaah perlu dibantah dengan as-Sunah yang sahih.

Contohnya seperti mana yang berlaku kepada golongan Jabariah yang mahu mempertahankan prinsip takdir bagi menyanggah golongan Qadariah yang menafikannya lalu mereka menafikan perbuatan manusia dan pilihannya.

Demikian golongan Syiah apabila mereka membantah golongan Khawarij yang mengkafirkan Ali bin Abi Talib lalu kesudahannya mereka menolak baki Sahabat selain daripada Ali bin Abi Talib dan keluarga Rasulullah ﷺ dengan menghukum fasik serta mengkafirkan mereka.

Inilah akibat mereka yang tidak berpegang teguh kepada Al-Quran dan as-Sunah dalam perbahasan mereka. Kesudahannya mereka sendiri tergelincir daripada kebenaran.

# Kaedah 1
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10221735747254764&id=1588241794
# Kaedah 2
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10221736159945081&id=1588241794
# Kaedah 3
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10221749875487961&id=1588241794
# Kaedah 4
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10221754700368580&id=1588241794
# Kaedah 5
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10221775898258514&id=1588241794
# Kaedah 6
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10221782233616894&id=1588241794
# Kaedah 7
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10221801402336100&id=1588241794
# Kaedah 8
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10221817605461168&id=1588241794

# Kaedah-Kaedah Pendalilan Di sisi Ahli Sunah Wal Jemaah

# al-Mausu’ah al-Aqadiyyah ad-Durar as-Saniyyah

Catatan:

Ungkapan Inggeris menyebut “two wrongs don’t make a right”.

Idris bin Sulaiman
Kajang
02 Syaaban 1442H /
16 Mac 2021
#http://www.facebook.com/idrissulaiman

Similar Posts