“KALAU RASULULLAH KE KANAN, TOK GURU KE KIRI NESCAYA SAYA AKAN IKUT TOK GURU BERBANDING RASULULLAH.”

Jika kenyataan seperti di atas bukan kesesatan maka saya tidak tahu apa itu kesesatan.

Sedangkan perintah mentaati Allah ﷻ dan mentaati Rasulnya ﷺ jelas terkandung dalam begitu banyak nas.

Firman Allah ﷻ:

“Dan sesiapa yang menyalahi Rasulullah sesudah terang nyata kepadanya kebenaran petunjuk dan dia pula mengikut jalan selain dari jalan orang-orang beriman maka Kami akan palingkan dia ke arah jalan yang dipilihnya, dan Kami akan memasukkannya ke dalam neraka jahanam; dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.”

[Al-Quran, an-Nisaa’, 4:115]

Bandingkan antara saranan ikut ajaran tok guru dengan nas Al-Quran di atas yang menyebut “Dan dia pula mengikut jalan selain dari jalan orang-orang beriman” iaitu jalan yang menyalahi jalan Rasulullah ﷺ dan para Sahabat sebagaimana yang diperincikan dalam hadis Perpecahan Umat.

Sabda Nabi ﷺ:

“Sesungguhnya Bani Israel telah berpecah kepada tujuh puluh dua golongan, dan umatku akan berpecah kepada tujuh puluh tiga golongan. Semua mereka dalam neraka kecuali satu golongan sahaja. Baginda ditanya: Siapakah mereka wahai Rasulullah? Baginda menjawab: Mereka yang berada di atas jalanku dan jalan para Sahabatku.”

[Sahih. Riwayat Tirmizi]

Justeru umat Islam diperintahkan supaya berpegang teguh kepada Sunah Nabi ﷺ serta fahaman para Sahabat di samping menjauhi segala fahaman dan amalan baharu, tokok tambah dan rekaan-rekaan yang diada-adakan dalam agama oleh mereka yang datang hidup kemudian.

Ini sebagaimana dalam sabda Nabi ﷺ:

“Aku berwasiat supaya kamu bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat sekalipun dia seorang hamba Habsyi. Kerana sesungguhnya barang siapa yang umurnya panjang daripada kalangan kamu maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Maka hendaklah kamu berpegang kepada Sunahku dan Sunah para Khulafa’ ar-Rasyidin sesudahku. Gigitlah ia dengan gigi geraham kamu dan jangan sekali-kali kamu melakukan perkara yang baharu kerana sesungguhnya setiap bidaah ialah kesesatan.”

[Sahih. Riwayat Abu Daud]

Sedar atau tidak perbuatan mendahulukan ajaran tok guru berbanding apa yang disampaikan oleh Rasulullah ﷺ adalah termasuk dalam erti mengada-adakan sembahan-sembahan selain daripada Allah ﷻ.

Firman Allah ﷻ:

“Mereka menjadikan pendeta-pendeta dan ahli-ahli agama mereka sebagai tuhan-tuhan selain daripada Allah, dan juga (mereka mempertuhankan) al-Masih ibni Maryam, padahal mereka tidak diperintahkan melainkan untuk menyembah sembahan Yang Maha Esa; tiada sembahan melainkan Dia. Maha Suci Allah daripada apa yang mereka sekutukan.”

[Al-Quran, at-Taubah, 9: 31]

Daripada Allah ﷻ jua kita memohon petunjuk dan perlindungan.

Idris bin Sulaiman
Kajang
06 Rejab 1443H /
08 Februari 2022

——————-

Sertai bersama kami dalam grup Telegram Pena Ustaz Idris Sulaiman untuk mendapatkan artikel-artikel Ustaz dan memastikan anda tidak terlepas tulisan-tulisan yang terkini melalui pautan di bawah.

https://t.me/penaustazidrissulaiman

Similar Posts