IBNU HAZM MEMBOLEHKAN HOMOSEKSUAL??!

IBNU HAZM MEMBOLEHKAN HOMOSEKSUAL??!

Ini PEMBOHONGAN dahsyat mengatasnamakan Ulama besar semisal Ibnu Hazm Adz-Dzahiri rahimahullah (wafat 456H)

Beliau secara jelas mengatakan:

“Perbuatan KAUM LUT termasuk perbuatan DOSA BESAR, perkara keji yang HARAM seperti (makan) daging khinzir, bangkai, darah, arak, zina dan sekelian maksiat.

Barangsiapa menghalalkannya atau menghalalkan mana-mana daripada apa yang telah kami katakan maka dia KAFIR, MUSYRIK; halal darah dan harta.

Tinggal lagi ulama berbeza pendapat tentang hukuman ke atas pelakunya… ” tamat.

Lalu beliau menyebutkan perbezaan para ulama tentang hukuman atas pelaku LIWAT.

Rujukan: Al-Muhalla, 13/211

Jelas Ibnu Hazm rahimahullah MENGHARAMKAN perbuatan terkutuk LIWAT dan HOMOSEKSUAL seperti mana SEMUA PARA ULAMA.

Tiada seorang pun ulama muktabar yang mengharuskannya.

Wallahul musta’an.

– Ustaz Abu Omar Idris Sulaiman –

Klik SHARE.

[ Admin ]

Similar Posts