|

NAMA SEBENAR ABU BAKAR AL-SIDDIQ & ABU HURAIRAH

Semua kenal Abu Bakar al-Siddiq radiallahuanhu, Sahabat yang paling rapat dengan Nabi ﷺ dan khalifah pertama umat Islam, di samping Abu Hurairah radiallahuanhu, Sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi ﷺ.

Tetapi ramai mungkin menyangka bahawa kedua-dua nama Abu Bakar al-Siddiq dan Abu Hurairah ialah nama sebenar mereka.

Jawapannya tidak, sebaliknya itu ialah nama kun’yah (gelaran) mereka.

Sedangkan nama sebenar Abu Bakar al-Siddiq ialah Abdullah bin Uthman manakala Abu Hurairah ialah Abdul Rahman bin Sakhr.

Semoga Allah meredai kita dan kedua-dua mereka serta sekalian para Sahabat.

RUJUKAN

Usud al-Ghabah oleh Ibnu al-Athir

Dr. Idris bin Sulaiman
Kajang
21 Zulhijah 1444H
10 Julai 2023

Similar Posts