HUKUM NYANYIAN & MUZIK

HUKUM NYANYIAN & MUZIK
.
Pandangan keempat-empat Ulama Mazhab
.
.
MAZHAB HANAFI
.
Kata Imam Abu Hanifah rahimahullah:
.
“Muzik adalah haram menurut SEMUA agama.”
.
Kata Ibnul Qayyim:
.
“Mazhab Abu Hanifah dalam perkara ini adalah yang paling keras dan tegas.”
.
Kata Abu At-Tiib At-Tabari:
.
“Imam Abu Hanifah benci kepada nyanyian dan menganggap mendengar nyanyian termasuk dalam perkara-perkara DOSA.”
.
.
MAZHAB MALIKI
.
Kata Ishaq bin Isa At-Tabba’:
.
“Aku bertanya Imam Malik bin Anas tentang apa yang dibolehkan oleh penduduk Madinah dalam hal nyanyian?”
.
Kata beliau:
.
“Sesungguhnya ia hanya dilakukan oleh ORANG-ORANG FASIK dalam kalangan kami.”
.
– Diriwayatkan oleh Imam Al-Khallal dalam Al-Amru Bil Makruf Wa An-Nahyu An Al-Munkar dengan sanad yang sahih.
.
.
MAZHAB SYAFIE
.
.
Kata Imam Syafie rahimahullah:
.
“Aku telah meninggalkan Iraq di mana di sana ada sesuatu yang disebutkan sebagai At-Taghbir (sejenis nyanyian) yang diada-adakan oleh kaum ZANADIQAH (kaum MUNAFIK) untuk menghalang manusia daripada Al-Quran.”
.
– Athar sahih, dikeluarkan oleh Abu Naim dalam Al-Hilyah.
.
Kata Ibnu Taimiyyah dalam Majmuk Fatawanya:
.
“Apa yang disebutkan oleh Imam Syafie bahawa ia adalah sesuatu yang diada-adakan oleh kaum Zanadiqah adalah kenyataan daripada seorang Ulama yang sangat mendalam pengetahuannya tentang asas Agama. Ini kerana tidaklah yang mendengarnya ataupun yang menganjurkan kepadanya melainkan seorang yang dituduh sebagai ZINDIQ (MUNAFIK).”
.
Kata Imam Ibnu Al-Jauzi:
.
“Sahabat-sahabat Imam Syafie radiallahu anhu mengingkari perbuatan mendengar nyanyian.”
.
Kata Abu At-Tayyib At-Tabari:
.
“Tidak dibolehkan menyanyi, mendengarnya mahupun memukul dengan tongkat. Barang siapa mendakwa bahawa Imam Syafie mengharuskannya maka dia telah berbohong.”
.
.
Kata Imam Syafie dalam kitabnya Al-Umm:
.
“Sesungguhnya nyanyian adalah makruh menyerupai sesuatu yang batil, dan barang siapa yang banyak melakukannya maka dia seorang yang bodoh dan ditolak kesaksiannya.”
.
.
MAZHAB HANBALI
.
.
Daripada Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, katanya: Aku bertanya kepada ayahku tentang nyanyian lalu beliau berkata:
.
“Nyanyian akan menumbuhkan KEFASIQAN dalam hati jantung. Aku tidak menggemarinya.”
.
– Athar sahih yang diriwayatkan oleh Al-Khallal dalam Al-Amru Bil Makruf Wa An-Nahyu An Al-Mungkar.
.
.
Kata Ibnu Taimiyyah dalam Majmuk Fatawanya:
.
“Maka mazhab keempat-empat Imam tentang alatan MUZIK ia adalah HARAM.”
.
Kata Ibnu Al-Qayyim dalam kitabnya Ighathatul Lahfan:
.
“Hendaklah diketahui bahawa rebana, seruling dan nyanyian jika dihimpunkan, maka mendengarnya adalah HARAM di sisi PARA ULAMA MAZHAB dan yang lain daripada kalangan para Ulama Islam.”
.
Kata Ibnu Taimiyyah dalam Minhaj As-Sunah:
.
“Para ulama Empat Mazhab sepakat tentang HARAMNYA ALATAN MUZIK iaitu alatan yang melalaikan yang diperbuat daripada kayu dan sebagainya.”
.
.
Kata Syeikh Nasiruddin Al-Albani dalam kitabnya Tahrim Aalat At-Tarab:
.
“Sesungguhnya para ulama dan fuqaha termasuk para ulama empat SEPAKAT dalam MENGHARAMKAN ALATAN MUZIK sejajar dengan hadis-hadis Nabawi dan athar-athar as-salafiyyah.”
.
.
KESIMPULAN
.
Golongan yang mengharuskan muzik jelas mereka hanya mengikut pandangan yang ganjil dan lemah, yang tidak bersandarkan kepada dalil yang kuat dan tepat. Bahkan mereka menyelisihi pandangan para ulama mazhab dan ulama yang lain, serta menyelisihi athar-athar para Sahabat serta generasi Salaf As-Soleh.
.
Wallahul musta’an
.
– Ustaz Idris Sulaiman (hafidzahullah) –
.
==========
.
SHARE
.
Like FB: www.facebook.com/ilmusalafdotcom
.
.
[ ADMIN ]

Similar Posts