Untuk kesekelian kalinya, dikatakan kepada mereka:

Untuk kesekelian kalinya, dikatakan kepada mereka:

Arab Saudi BUKAN sumber hukum pensyariatan!