|

HAKIKAT ERTI SYUKUR

Mensyukuri nikmat ialah dengan mengakui nikmat dan Pemberi nikmat dengan tunduk, merendah diri dan cinta kepadaNya.

Orang yang tidak mengakui nikmat tidak akan mensyukurinya.

Demikian orang yang mengakui nikmat tetapi tidak tahu pemberinya tidak akan bersyukur kepadaNya.

Adapun orang yang tahu nikmat dan tahu Pemberi nikmat tetapi tidak mengakuinya maka dia telah mengkufuri nikmat itu.

Demikian orang yang tahu nikmat dan tahu Pemberi nikmat, mengakuinya tetapi tidak tunduk kepadaNya, merendah diri serta meraih cintaNya dengannya maka dia juga tidak mensyukuri nikmat itu.

Justeru hanya orang yang mengakui nikmat dan Pemberi nikmat, tunduk kepadaNya, merendah diri serta meraih cintaNya dengan menggunakan nikmat itu pada jalan ketaatan dikatakan telah mensyukuri nikmat.

Bersyukur, jangan kufur nikmat.

Maka terdapat lima rukun syukur iaitu tunduk dan merendah diri kepada Pemberi nikmat, mencintaiNya atas nikmat yang dikurniakan, mengakui nikmatNya, memujiNya atas nikmat yang telah dikurniakanNya serta tidak menggunakan nikmat itu kecuali pada jalan ketaatan.

[Tariq al-Hijratain, hlm. 175 dan Madarij al-Salikin, 2/244]

Dr. Idris bin Sulaiman
Kajang
21 Syaaban 1445H
02 Mac 2024
https://idrissulaiman.com

Similar Posts