PENDIRIAN ASYAIRAH: MELIHAT ALLAH HARI AKHIRAT
| |

PENDIRIAN ASYAIRAH: MELIHAT ALLAH HARI AKHIRAT

Mazhab Asyairah menafikan Allah meninggi di atas Arasy sebaliknya menegaskan bahawa Allah tidak bertempat. Ini kerana pada mereka penetapan bahawa Allah di atas Arasy tidak logik, bahkan mustahil menurut akal. Tambah lagi ia membawa kepada penyerupaan Allah dengan makhluk. Berbeza pula halnya dengan kemungkinan manusia melihat Allah pada Hari Akhirat…

End of content

End of content