AGAMA ATAU MAZHAB SELAIN ISLAM DIASAS OLEH MANUSIA

AGAMA ATAU MAZHAB SELAIN ISLAM DIASAS OLEH MANUSIA Islam kembali kepada asal kata ‘aslama’ yang bermaksud menyerah diri. Menyerah diri kepada Allah ﷻ, tunduk patuh dengan tauhid serta ikhlas beribadah kepadaNya dengan melaksanakan suruhan dan menjauhi laranganNya. Semua nabi dan rasul telah membawa agama Islam dengan menyeru manusia kepada mengesakan…

End of content

End of content