#7 MENCARI TITIK HARMONI SUNNI-SYIAH?

#7 MENCARI TITIK HARMONI SUNNI-SYIAH? Ni’matullah al-Jaza’iri (Ulama besar Syiah – mati 1701 Masihi): “Kita tidak bersama dengan Ahli Sunah dalam keyakinan kita terhadap Tuhan. Kita tidak sama dengan Ahli Sunah dari sudut Tuhan, Nabi ataupun imam kita. Ini kerana mereka mengatakan bahawa Tuhan mereka ialah Tuhan yang mengutus Muhammad…

End of content

End of content