SAHABAT NABI ﷺ

SAHABAT NABI ﷺ

Sesudah Al-Quran dan hadis, para Sahabat Nabi ﷺ merupakan rujukan dalam segala ilmu Islam, kebaikan dan petunjuk.

Mereka adalah sebaik-baik umat ini.

Generasi yang paling tinggi ilmu agamanya, paling faham Al-Quran serta perkataan, perbuatan serta perakuan Nabi ﷺ.

Ini kerana mereka adalah satu-satunya generasi manusia yang telah dipilih oleh Allah ﷻ untuk hidup bersama Nabi-Nya dan beriman dengan risalah yang dibawanya ﷺ.

Hanya para Sahabat yang layak digelar sebagai murid-murid Rasulullah ﷺ.

Mereka telah berdamping dengan baginda ﷺ tatkala wahyu diturunkan, membantu dalam dakwah serta memelihara Agama dengan meriwayatkannya kepada generasi umat Islam yang datang sesudah mereka tanpa sebarang penambahan atau pengurangan.

Tiadalah Al-Quran dan hadis yang dibaca oleh umat Islam pada hari ini melainkan ia adalah hasil daripada kegigihan para Sahabat Nabi ﷺ menjaga dan memeliharanya.

Para Sahabat bukan sahaja telah meriwayatkan Al-Quran dan hadis dengan lafaz dan hurufnya malah berserta kefahaman dan amalannya.

Justeru sewajarnya umat Islam bukan sahaja menerima periwayatan mereka malah kefahaman dan amalan mereka.

Siapakah ulama Islam terulung?

Beliau adalah Abu Bakar as-Siddiq – radiallahuanhu – diikuti baki Khulafa ar-Rasyidin.

CATATAN

Rata-rata aliran dalam Islam hanya mengambil periwayatan Al-Quran dan hadis daripada para Sahabat tetapi secara langsung atau tidak mengetepikan kefahaman dan amalan para Sahabat Nabi ﷺ.

Bukan sahaja tidak wajar malah ini adalah kesesatan.

Pentingnya memahami Al-Quran dan hadis mengikut kefahaman para Sahabat Nabi ﷺ.

Idris bin Sulaiman
Kajang
29 Rabiulawal 1443H /
05 November 2021

Similar Posts