KENALI ISTILAH-ISTILAH SYIAH

KENALI ISTILAH-ISTILAH SYIAH

Ali Karramallahu wajhah
Ali Alaihi as-Salam
Imam Ali

Maklum bahawa golongan SYIAH mendewa-dewakan SAYYIDINA ALI, dan kerana itu mereka mengkhususkan untuk beliau istilah-istilah di atas dan mengecualikan SAHABAT-SAHABAT yang lain.

Justeru istilah-istilah di atas PERLU DIJAUHI kerana ia merupakan istilah-istilah SYIAH yang MENYALAHI kesepakatan ulama Ahli Sunah yang mengkhususkan istilah:

Sayyidina

Sayyidatina

Radhiallahu anhu

Radhiallahu anha

buat semua SAHABAT tanpa kecuali.

Kerana itu kita TIDAK PERNAH MENDENGAR ungkapan seperti:

Abu Bakar as-Siddiq KARRAMALLAHU WAJHAH

Omar al-Khattab ALAIHI AS-SALAM

IMAM Othman bin Affan

Sedar atau tidak, penggunaan istilah-istilah ini bukan sahaja menyerupai SYIAH malah ia MEMPERKECILKAN para SAHABAT lain, MENZALIMI mereka dan MENAFIKAN HAK-HAK mereka.

Semoga kita tergolong dalam kalangan hamba ALLAH yang SENTIASA HORMAT kepada para SAHABAT, MEMULIAKAN mereka, memberi kepada mereka HAK-HAK MEREKA, di samping TIDAK MENZALIMI MEREKA secara sedar atau tidak.

Idris bin Sulaiman
Kajang
Di pagi hujan selepas beberapa hari yang panas
4 Jamadilakhir 1441H / 29 Januari 2020
https://www.facebook.com/idrissulaiman

Similar Posts