|

JIHAD BERSAMA SYIAH IRAN

Tiada dalam sejarah Islam di mana Syiah Rafidah membantu Islam dan kaum Muslimin.

Apa yang pernah berlaku ialah sebaliknya.

Kata Syeikhul Islam Ibnu Taimiyyah:

“Tiada dalam kalangan ulama fikah yang menjadi rujukan kaum Muslimin terdiri daripada kalangan orang-orang Syiah Rafidah. Demikian halnya dengan para ulama hadis, tokoh-tokoh yang zuhud dan ulama ahli ibadah.

Tiada juga dalam kalangan anggota tentera Islam yang mendapat bantuan sehingga menang terdiri daripada kalangan orang-orang Syiah Rafidah, ataupun dalam kalangan raja-raja yang membela Islam dan menegakkannya dengan jihad menentang musuh-musuh terdiri daripada kalangan orang-orang Syiah Rafidah.

Demikian halnya dengan para menteri yang mempunyai latar belakang yang baik, tiada dalam kalangan mereka orang-orang Syiah Rafidah.

Sebaliknya golongan Syiah Rafidah kebanyakannya daripada kalangan orang-orang zindik, munafik dan mulhid di samping orang-orang jahil yang tiada pengetahuan tentang ilmu wahyu dan tidak mempunyai kefahaman yang baik mengenai agama.

Mereka terdiri dalam kalangan orang-orang yang tinggal di pedalaman dan pergunungan, tinggal jauh daripada orang-orang Islam dan tidak duduk bersama para ulama, daripada kalangan pengekor hawa nafsu yang ada kedudukan jawatan dan harta, atau mereka mempunyai pertalian nasab yang membuatkan mereka taasub seperti mana halnya orang jahiliah dahulu.

Adapun daripada kalangan para ilmuwan dan ulama maka tiada dalam kalangan mereka orang-orang Syiah Rafidah mengenangkan betapa mudahnya kejahilan dan kezaliman dalam kata-kata mereka akan tersingkap.

Sebaliknya kemunculan orang-orang Syiah Rafidah hanya berlaku dalam kalangan seburuk-buruk kumpulan seperti Nusairiyyah, Ismailiyyah dan tarekat-tarekat sesat.

Sedangkan sifat suka berbohong, khianat dan memungkiri janji menjadi tanda kemunafikan sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim di mana Nabi ﷺ bersabda “Tanda orang munafik ada tiga: Jika berbicara dia berbohong, jika berjanji dia memungkirinya dan jika diberi amanah dia mengkhianatinya.” Imam Muslim menambah “Sekalipun dia berpuasa, solat dan mendakwa dirinya Muslim.”

Dan kebanyakan tiga sifat ini ada pada orang-orang Syiah Rafidah.”

[Minhaj al-Sunah, 2/80]

KESIMPULAN

Mengharapkan bantuan dan pertolongan mereka hanya akan berakhir dengan penyesalan dan kerugian.

CATATAN

Kata Syeikh Sulaiman al-Ruhaili, guru pengajar di Masjid Nabawi, Madinah:

“Mereka mahu menzahirkan seolah-olah kami berdiri menentang saudara-mara kami di Gaza sedangkan realitinya – demi Allah – mereka berbohong. Kami mencintai saudara-mara kami di Gaza dan Palestin dengan sebesar-besar rasa cinta yang jujur. Kami membantu mereka dengan cara yang benar dan sangat menggalakkan supaya mereka diberi sokongan. Kami sangat bersedih dengan apa yang menimpa mereka.”

Dr. Idris bin Sulaiman
Kajang
07 Jamadilawal 1445H
21 November 2023

Similar Posts