JANGAN BACA DALIL SEKERAT-SEKERAT

JANGAN BACA DALIL SEKERAT-SEKERAT

#Kaedah-Kaedah Ilmiah
#Kaedah 3

Jika anda menukil sebuah nas maka jangan dipotong-potong nas itu untuk anda berhujah dengan sebahagian maksud nas itu sahaja.

Hendaklah sesebuah nas itu dilihat secara menyeluruh sebelum dibuat kesimpulan.

Seperti mana jika hanya dilihat firman-Nya “Kecelakaan besar bagi orang-orang yang solat” dan diabaikan ayat yang berikutnya “Iaitu mereka yang lalai daripada menyempurnakan solatnya” (Surah al-Ma’un, ayat 4-5).

#Kaedah 1

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10221735747254764&id=1588241794

#Kaedah 2

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10221736159945081&id=1588241794

# Kaedah-Kaedah Pendalilan Di sisi Ahli Sunah Wal Jemaah

# al-Mausu’ah al-Aqadiyyah ad-Durar as-Saniyyah

Idris bin Sulaiman
Bandar Melaka
15 Rejab 1442H /
27 Februari 2021
#http://www.facebook.com/idrissulaiman

Similar Posts