IMAM HANAFI, MALIKI & SYAFIE BERMAZHAB ASYA’IRAH?

Asya’irah adalah nisbah kepada Imam Abu al-Hasan al-Asy’ari, wafat pada tahun 324H.

Imam Hanafi wafat pada tahun 150H, manakala Imam Malik dan Imam Syafie rahimahumullah masing-masing wafat pada tahun 179H dan 204H.

Apa masalahnya?

Masalahnya ialah ketiga-tiga mereka hidup LEBIH SERATUS TAHUN SEBELUM Imam Abu al-Hasan al-Asy’ari.

——————-

Akidah Asya’irah Akidah Sebenar Ahli Sunah Wal Jamaah?

ASYA’IRAH: AKIDAH SEBENAR AHLI SUNNAH WAL JEMAAH?

——————-

Asya’irah atau Maturidiah?

Kedua-duanya tidak sama malah ada perbezaan.

Daripada Allah ﷻ jua kita memohon petunjuk.

Idris bin Sulaiman
24 Syaaban 1443H
27 Mac 2022

Similar Posts