‘KEBERSIHAN SEBAHAGIAN DARIPADA IMAN’?

‘KEBERSIHAN SEBAHAGIAN DARIPADA IMAN’? Mungkin kita pernah mendengar seseorang menukilkan hadis dengan lafaz: النَّظَافَةُ مِنَ الإيمَانِ “Kebersihan sebahagian daripada iman” Sekalipun maknanya sahih tetapi ia HADIS LEMAH. Maka hadis ini TIDAK SABIT DARIPADA NABI. Ungkapan ini masyhur, sering diucapkan dan dinisbahkan sebagai hadis. Perlu ditegaskan bahawa BUKAN semua ungkapan MASYHUR…

End of content

End of content