ILMU HAKIKAT, ILMU MAKRIFAT, ILMU BATIN, ILMU LADUNI
| |

ILMU HAKIKAT, ILMU MAKRIFAT, ILMU BATIN, ILMU LADUNI

– Ilmu-ilmu tarekat sufi Istilah-istilah ini banyak digunakan dalam kalangan sebahagian pengikut ajaran tarekat sufi. Perlu ditegaskan bahawa kesemuanya tiada asasnya dalam Al-Quran mahupun al-Sunah. Tidak ada dalam Islam apa yang dinamakan sebagai ilmu hakikat (ilmu makrifat) dan ilmu batin yang diada-adakan oleh sebahagian pengikut ajaran tarekat Sufi yang membahagikan…

End of content

End of content