BERDIAM DIRI TIDAK MELARANG TOKOK TAMBAH DALAM AGAMA
|

BERDIAM DIRI TIDAK MELARANG TOKOK TAMBAH DALAM AGAMA

Orang yang berdiam diri membiarkan perkara-perkara tokok tambah dalam agama diamalkan tanpa melarangnya sebenarnya telah mengabaikan tanggungjawab nahi mungkar sekalipun dalam masa yang sama dia mengajak masyarakat kepada kebaikan (amar makruf). Ini kerana Muslim bukan hanya diwajibkan amar makruf (mengajak kepada kebaikan) malah diperintahkan supaya menunaikan tanggungjawab nahi mungkar. Sebagaimana…

End of content

End of content