AL-TAGHAFUL
|

AL-TAGHAFUL

– Buat-buat tak endah al-Taghaful ialah pendekatan buat-buat tak endah, tidak mempedulikan sesuatu kesalahan dalam keadaan tahu dan sedar akan kesalahan itu demi menjaga kehormatan diri serta menyantuni pihak berkenaan. Orang yang buat-buat tak endah itu sedar akan kesalahan yang dilakukan dan dia mampu mengambil tindakan ke atas pesalah itu…

End of content

End of content