HUKUM ORANG KAFIR MASUK MEKAH & MADINAH
|

HUKUM ORANG KAFIR MASUK MEKAH & MADINAH

Orang-orang kafir dibolehkan masuk ke Madinah untuk berniaga dan sebagainya tetapi tidak dibenarkan menetap di dalamnya. Kata Ibnu Qudamah “Ini kerana orang-orang Nasrani berniaga di Madinah pada zaman Omar radiallahuanhu.” [al-Mughni, 9/286] Tambah lagi, Nabi ﷺ telah menerima kedatangan delegasi Thaqif dan Najran yang terdiri daripada kalangan orang-orang bukan Islam…

End of content

End of content