KHATIB BERTONGKAT KETIKA KHUTBAH

KHATIB BERTONGKAT KETIKA KHUTBAH

Sebetulnya seorang khatib tidak perlu memegang apa-apa kayu tongkat atau yang lain ketika berdiri menyampaikan khutbah.

Ini kerana tiada petunjuk bahawa ia merupakan sebahagian daripada anjuran atau tuntutan ketika berkhutbah.

Apa yang sabit ialah perbuatan Nabi ﷺ memegang tongkat ketika berkhutbah.Tetapi dalam masa yang sama tiada petunjuk bahawa perbuatan baginda ﷺ di sini bersifat ta’abbudi (melakukannya kerana ibadah). Sebaliknya zahirnya baginda ﷺ bertongkat kerana keperluan baginda kepadanya waktu itu.

Justeru jika khatib perlu kepada tongkat kerana lemah atau uzur maka ia harus.

Adapun memegang tongkat ketika berkhutbah dengan andaian bahawa ia merupakan sebahagian daripada ibadah yang diberi ganjaran pahala maka itu adalah satu kekeliruan.

Seorang khatib yang sihat tubuh badan tidak perlu memegang tongkat ketika berkhutbah.

Memegang tongkat hanya bagi mereka yang lemah dan uzur.

Daripada Allah jua kita memohon petunjuk dan hidayah.

Catatan:

Penting untuk dibezakan antara perbuatan Nabi ﷺ yang bersifat TA’ABBUDI (IBADAH) seperti mana solat, puasa, berjanggut, tidak isbal dan sebagainya, dengan berbuatan baginda ﷺ yang bersifat ADAT (KEDUNIAAN semata-mata) seperti berambut panjang, berserban, tinggal di rumah tanah, menunggang unta dan sebagainya.

Banyak kekeliruan dalam membezakan antara dua perkara ini.

Sebahagian kelompok mengutamakan adat keduniaan Rasulullah ﷺ, tetapi mereka dalam masa yang sama mengabaikan tuntutan beribadah sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh baginda ﷺ.

Ini merupakan suatu kekeliruan yang perlu diluruskan.

Idris bin Sulaiman
8 Syawal 1441H / 31 Mei 2020
Kajang
http://www.facebook.com/idrissulaiman

Similar Posts