HADIS PALSU di MIMBAR JUMAAT

HADIS PALSU di MIMBAR JUMAAT

Ada di sebuah masjid di mana khatib Jumaatnya membacakan sebuah riwayat:

Kononnya setelah Nabi Adam AS mengakui kesilapannya, beliau berkata:

يا رب أسألك بحق محمد لما غفرت لي

“Wahai Tuhanku: Aku memohon daripada Engkau berdasarkan HAK MUHAMMAD agar Engkau mengampuni aku.”

Ia diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam kitabnya: Dalail Al-Nubuwwah.

Kata Imam Az-Zahabi:

“Bahkan ia adalah MAUDUK.”

MAUDUK yakni palsu, rekaan semata-mata. Sama sekali tidak sabit daripada perkataan Nabi sallalahu alaihi wassalam.

Kepalsuan riwayat ini turut diakui oleh Imam Ibnu Kathir dan Ibnu Hajar dalam kitabnya: Lisan Al-Mizan.

Hal ini dijelaskan oleh Syeikh Al-Albani secara terperinci dalam kitabnya: Silsilah Dhaifah, no 25.

Sewajarnya mimbar Jumaat peka dalam menukilkan riwayat-riwayat, jangan sampai kita tergolong dalam kalangan mereka yang berbohong atas Nabi sallalahu alaihi wassalam. Kelak diancam dengan api neraka.

Wallahul musta’an