|

Allah susutkan riba

“Allah susutkan (kebaikan harta yang dijalankan dengan mengambil) riba dan Dia pula mengembangkan (berkat harta yang dikeluarkan) sedekah-sedekah dan zakatnya.”

[Al-Baqarah, ayat 276]

Dr. Idris bin Sulaiman
26 Syaaban 1444H
19 Mac 2023

Similar Posts